DETALLS DEL PROJECTE

La solució del ERP SAGE Eurowin ens ha permès que aquest tipus d’empresa puguin utilitzar un Erp integrat i sòlid amb un entorn amigable que donar solució a totes les àrees de l’empresa des de comptabilitat fins a compres , vendes o estocs.

Destacaria que es un Erp totalment estàndard i rapid d’implantar i amb la possibilitat de aplicar configuracions sectorials concretes de les quals destacaria la possibilitat de configurar l’aplicació com un potent terminal punt de venta.