DETALLES DEL PROYECTO

Amb la implantació del ERP SAGE Murano , i gracies a la seva modularitat, aconseguim dotar a l’empresa de totes les eines que necessiti per cada departament, ja que disposa mòduls de comptabilitat i finances, vendes, contractes i lloguers, post venda, Crm, compres i magatzems, producció, projectes, nomines i recursos humans, anàlisi de negoci i gestió de documents.

Aquesta amplia oferta de mòduls estàndards i personalitzables juntament amb un sistema de manteniment eficaç que permet tant el hotline com l’actualització automàtica de noves versions, fan que aquesta sigui una solució molt atractiva per qualsevol empresa.

A mes disposa de la possibilitat de incorporar-hi funcionalitats a mida, per tal de adaptar-ho a sectors concrets, permeten convertir aquesta aplicació en un vertical pel sector. En el nostre cas ens ha permès adapta lo a sectors com fabriques de pinso e integradors de bestiar i inseminació artificial (incorporar-hi funcionalitats tals com el circuits de tara, la gestió del transport, la traçabilitat, la formulació, la gestió de receptes veterinàries i el control i gestió de granges i bestiar) o en el sector del reciclatge (adaptar-lo a les especificacions del sector tant en el control de contenidors com en el procés de tractament dels residus).